fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


3. príklad 2. letnej série 2008/2009

Zadanie:
Daný je obdĺžnik $ABCD$ s obsahom $1 \rm \,cm^2$. Na strane $CD$ je zvolený bod $E$. Písmenami $P$, $Q$ a $R$ označíme body, ktoré sú po rade ťažiská trojuholníkov $ABE$, $BCE$ a $AED$. Vypočítajte obsah trojuholníka $PQR$. Nezabudnite pritom zdôvodniť správnosť svojho výpočtu.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety