fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


8. príklad 3. zimnej série 2016/2017

Zadanie:
Na kružnici so stredom $O$ sú dané body $A,\,B,\,C,\,D,\,E$ tak, že úsečka $AB$ je priemer kružnice, úsečka $CD$ je kolmá na úsečku $AB$ a úsečka $AE$ prechádza stredom úsečky $OC$. Dokážte, že úsečka $DE$ prechádza stredom úsečky $BC$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety