fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 2. zimnej série 2011/2012

Zadanie:
Nech $ABC$ je ostrouhlý trojuholník. Označme $D$ priesečník osi uhla $BAC$ a úsečky $BC$ a $E$ pätu výšky z bodu $B$ na stranu $AC$. Dokážte, že platí $|\angle CED|>45^\circ$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety