fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


1. príklad 3. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Ajka sa cez prestávku nudila, tak si nakreslila rovnobežník $ABCD$. Spravila os uhla $DAB$ a jej priesečník s priamkou $BC$ označila $X$. Potom spravila rovnobežku so stranou $AB$ prechádzajúcu bodom $X$ a jej priesečník s priamkou $AD$ označila $Y$. Dokážte, že os uhla $ABC$ prechádza bodom $Y$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety