fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


2. príklad 3. letnej série 2013/2014

Zadanie:
V priestore je daná rovina $\alpha$ a priamka $p$, ktorá leží v rovine $\alpha$. Zvolíme v priestore bod $A$. Bod na priamke $p$, ktorý je najbližšie k bodu $A$ si označme $B$. Bod v rovine $\alpha$, ktorý je najbližšie k bodu $A$ označme $C$. Bod na priamke $p$, ktorý je najbližší k bodu $C$ označme ako $D$. Ako máme zvoliť bod $A$, aby vzdialenosť bodov $B$ a $D$ bola čo najväčšia?


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety