fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


2. príklad 3. letnej série 2009/2010

Zadanie:
Húsenica dostala tri reálne čísla $a, b, c$. Spravila z nich tri nové čísla

$$a - b + 2010,\quad b - c + 2010,\quad c - a + 2010.$$

Zistila, že tieto nové čísla tvoria trojicu po sebe idúcich celých čísel (možno v inom poradí, ako sú napísané). Ktoré tri po sebe idúce čísla to môžu byť? Nájdite všetky riešenia. 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety