fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


4. príklad 1. letnej série 2009/2010

Zadanie:
Na výlete daroval každý chlapec každému dievčaťu jeden keksík a každé dievča darovalo každému chlapcovi jeden rezeň. Neskôr zjedol každý chlapec dva svoje rezne a každé dievča zjedlo tri svoje keksíky. Ukázalo sa, že deti spolu zjedli štvrtinu zo všetkých darčekov. Najviac koľko detí sa mohlo na výlete zúčastniť? Zdôvodnite tiež, prečo ich nemohlo byť viac.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety