fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 3. letnej série 2011/2012

Zadanie:
Pre reálne čísla $a$, $b$, $c$ má rovnica $ax^2+bx+c=0$ dva rôzne reálne korene $p_1$, $p_2$ a rovnica $cx^2+bx+a=0$ dva rôzne reálne korene $q_1$, $q_2$. Čísla $p_1$, $q_1$, $p_2$, $q_2$ tvoria v takomto poradí aritmetickú postupnosť. Dokážte, že $a+c=0$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety