fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


11. príklad 2. letnej série 2010/2011

Zadanie:
Máme daný trojuholník $ABC$. Označme $k$ vpísanú kružnicu trojuholníka $ABC$ a $I$ jej stred. Nech $p$ je priamka dotýkajúca sa kružnice $k$ v bode $L$ tak, že $p$ nie je rovnobežná so žiadnou stranou trojuholníka $ABC$. Nech $A'$ je bod na $p$, pre ktorý je uhol $AIA'$ pravý. Podobne určíme body $B'$ a $C'$. Dokážte, že priamky $AA'$, $BB'$ a $CC'$ sa pretínajú v spoločnom bode.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety