fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 2. letnej série 2008/2009

Zadanie:
Dané sú tri rôzne body v rovine, ktoré neležia na priamke. Zostrojte štvoruholník, pre ktorý sú tieto body stredmi troch jeho rovnako dlhých strán.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety