fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


4. príklad 2. letnej série 2010/2011

Zadanie:
V obdĺžniku $ABCD$ platí $|AB|>|BC|$. Narysujme kružnicu, ktorá má stred na úsečke $AB$ a prechádza bodmi $A$ a $C$. Táto kružnica pretne stranu $CD$ v bode $M$. Dokážte, že priamky $AM$ a $BD$ sú navzájom kolmé.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety