fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


3. príklad 3. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Hago sa hrá nasledujúcu hru. Na začiatku si vyberie dve rôzne kladné celé čísla. Zistí najväčší spoločný deliteľ týchto čísel1 a priráta ho k menšiemu. Dostane tak novú dvojicu čísel a pre ňu tento krok opäť zopakuje. Takto pokračuje, až kým nedostane dve rovnaké čísla. Existuje dvojica čísel, pre ktorú by sa Hago mohol hrať stále, t.j. dvojica, pre ktorú sa nikdy nedostane k dvojici rovnakých čísel?

1Najväčší spoločný deliteľ dvoch čísel je najväčšie celé číslo, ktoré obe čísla delí bezozvyšku.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety