fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 2. letnej série 2015/2016

Zadanie:
Hopko sa stratil v lese. Našťastie našiel rázcestie s názvom \uv{Ortocentrum trojuholníka $AXY$}. Vytiahol rýchlo mapu a začal hľadať, kde sa nachádza. Les má tvar štvoruholníka $ABCD$, v ktorom $AC$ je os uhla $BAD$ \linebreak a $|\angle ACB|=|\angle ADC|$. Body $X,\ Y$ sú zaznačené ako päty výšok z bodu $A$ v trojuholníkoch $ABC,\ ADC$. Pomôžte Hopkovi zorientovať sa a dokážte, že ortocentrum trojuholníka $AXY$ leží na priamke $BD$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety