fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


5. príklad 3. letnej série 2009/2010

Zadanie:
Lúčny koník Ferko píše test, ktorý sa skladá z 30 otázok. V každej otázke sú dve možnosti A a B, z ktorých je vždy správna práve jedna. Prešibaná lienka mu poradila, že počet otázok so správnou odpoveďou A nie je 15. Ferko má niekoľko pokusov na to, aby napísal test úplne správne. Pri každom teste Ferko musí odpovedať na všetky otázky. Po každom odovzdanom teste sa dozvie, na koľko otázok odpovedal správne. Nevie však, ktoré to sú.

a) Ako má Ferko odpovedať na otázky, aby vyplnil test bezchybne na 31. pokus?
b) Ako má Ferko odpovedať na otázky, aby vyplnil test bezchybne na 30. pokus?

V úlohách a) i b) popíšte postup, ktorým Ferko zistí, ako má odpovedať pri 30. resp. 31. pokuse.
Pomôcka: Po každom odovzdanom teste sa Ferko dozvie nejakú ďalšiu informáciu o teste, ktorú môže využiť pri ďalšom pokuse.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety