fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 3. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Ľubo si narysoval trojuholník $ABC$ a vpísal mu kružnicu. Cez noc mu však trojuholník niekto vygumoval. Teraz by chcel trojuholník znovu narysovať, ale nevie ako. Na papieri mu ostala kružnica $k$ a tri priamky $a,\ b,\ c$ prechádzajúce jej stredom. Zostrojte pomocou pravítka a kružidla1} trojuholník $ABC$ tak, aby jeho vrcholy $A,\ B,\ C$ ležali postupne na priamkach $a,\ b,\ c$ a kružnica $k$ bola vpísaná do tohto trojuholníka.

1O tom, čo presne môžete robiť s kružidlom a pravítkom, si môžete prečítať na \url{https://cs.wikipedia.org/wiki/Eukleidovsk\%C3\%A1_konstrukce


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety