fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


10. príklad 2. zimnej série 2010/2011

Zadanie:
Máme trojuholník $ABC$ a jeho vnútorný bod $P$ spĺňajúci $|\angle BPC| = 90^\circ$ a $|\angle BAP| =|\angle BCP|$. Označme $M$ a $N$ v tomto poradí stredy strán $AC$ a $BC$. Predpokladajme, že $|BP|=2|PM|$. Ukážte, že body $A, P$ a $N$ ležia v tejto situácii na jednej priamke.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety