fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 2. zimnej série 2010/2011

Zadanie:
Máme pravítko bez mierky, ktoré nám umožňuje viesť dvomi danými bodmi priamku a spraviť kolmicu na danú priamku v jej danom bode. Zistite, či vieme týmto nástrojom zostrojiť kolmicu na danú priamku z daného bodu ležiaceho mimo tejto priamky.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety