logo
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Výsledky volieb loga KMS 2002

1.marián galovič - b77
2.juro olejník 72
3.marián galovič - c57
4.peťo bodík - c45
5.marián galovič - h45
6.peťo dzurjanin - c40
7.matúš medo 12
8.marián galovič - e12
logo

víťazné logo
Hlasovania sa zúčastnilo 15 ľudí.

Voľby loga KMS 2002

KMS vyhlasuje voľby loga seminára.

Kandidáti a návrhy

Svoj návrh môže zaslať ľubovoľný obyvateľ plánety. Návrhy sa posielajú na adresu cimo@cage.rug.ac.be (cimovi). Posledný termín je 31. októbra 2002. Zoznam kandidátov a konkrétne návrhy máme.

Volebné právo a termín volieb

Volebné právo majú: vedúci KMS, ostatní členovia kms@realtime.sk a riešitelia KMS. Voľby sa uskutočnia v termíne 1. až 10. novembra 2002. O voľbách sa riešitelia dozvedia prostredníctvom vzorových riešení. V prípade, že by sa odoslali neskôr ako v októbri, presunie sa termín začiatku volieb na tento dátum.

Hlasovanie a sčítavanie hlasov

Hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom mailu na adresu volbylogakms@centrum.sk. V maile volič uvedie meno kandidáta, príp. aj písmeno návrhu (pri neuvedení platí a), v predmete správy bude "volby loga kms". Váhy hlasov budú v takom pomere aby vážený súčet hlasov riešiteľov, vedúcich a ostatných členov konferencie bol v pomere 3:2:1. Výsledky budú zverejnené na stránke do 20. novembra 2002. Výsledky volieb sa dajú zrušiť do 1. decembra 2002, ak sa na tom zhodnú všetci vedúci.

Kandidačná listina:

peťo bodík - a
peto bodik - b
peto bodik - c
peto bodik - d
peto bodik - e
tino irman
dano nagaj
juro olejnik
matus medo
peto dzurjanin - a
peto dzurjanin - b
peto dzurjanin - c
peto dzurjanin - d
peto dzurjanin - e
peto dzurjanin - f
marian galovic - a
marian galovic - b
marian galovic - c
marian galovic - d
marian galovic - e
marian galovic - f
marian galovic - g
marian galovic - h
marian galovic - i
marian galovic - j

Šťastnú ruku vo voľbách

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety