prednášky
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Riešiteľom z celého Slovenska odporúčame navštíviť Klub Trojstenu, ktorý sa uskutoční v Bratislave dňa 21. 11. 2009. Bližšie informácie nájdete v pozvánke, ktorá príde aj na vašu školu, a na internetovej stránke www.fks.sk/klub.

Riešiteľom z okolia Žiliny odporúčame navštíviť Matematický klub (MaK), ktorý má skoro každú poslednú sobotu v mesiaci stretnutie v budove A Žilinskej univerzity (ružová budova na Hurbanovej ulici oproti hlavnej pošte) v čase 9:00 - 14:00. Okrem dvoch zaujímavých prednášok si máte možnosť s kamarátmi aj zašportovať. Najbližší MaK sa koná už 26. 9. 2009, na ďalšie sa môžete tešiť v mesiacoch október, marec, apríl a máj. Bližšie informácie nájdete na stránke http://www.kis.fri.uniza.sk/~kacka/zamat/mak/. Termíny MaKov je mo·né nájs¶ aj v kalendári.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety