šachová partia
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


aktuálny stav:

8
K p V
k
v
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h

priebeh partie:
v j s d k s j v
p p p p p p p p
P P P P P P P P
V J S D K S J V

predchádzajúca partia:

predchadzajuca partia

Partia skončila, vyhrali vedúci.

doterajšie hlasovania:

ťah č. 49
návrh
počet hlasov
vzdať sa7
Vh6xg63
Vh6-h73
nevzdať sa1
Vh6-h21
Vh6-h81

ťah č. 48
návrh
počet hlasov
Vh7-h65
vzdať sa3
Vh7-g73
nevzdať sa1
Vh7-h21
Vh7-h31

ťah č. 47
návrh
počet hlasov
Ka6-b65
vzdať sa4
Vh7-h63
Vh7-g72
nevzdať sa1

ťah č. 46
návrh
počet hlasov
Vh1xh710
nevzdat sa1
Vh1-h71
vzdavam sa1
Ka6-b61

ťah č. 45
návrh
počet hlasov
Ve1-h16
Ve1-g15
Ve1xe52
veduci/1001
e6 na b61

ťah č. 44
návrh
počet hlasov
Kb6xa610
Kb6-c61

ťah č. 43
návrh
počet hlasov
Kc5-b66
Ve1-b13
Kc5-d41
vzdávam sa1

ťah č. 42
návrh
počet hlasov
b4-b56
Kc5-b64
Kc5-d41
e1-d11
Ve1-f11
Ve1-e41

ťah č. 41
návrh
počet hlasov
Kb6-c58
b4-b52
Ve1-e42
Kb6-a51

ťah č. 40
návrh
počet hlasov
Kb7-b67
Kb7-c62
Ve1-e41
Ve1-h11

ťah č. 39
návrh
počet hlasov
Kb6xb76
Ve1-e41
b4-b51

ťah č. 38
návrh
počet hlasov
Kc5-b67
Kc5-d43

ťah č. 37
návrh
počet hlasov
Kc4-c55
Ve1-f12
Ve1-e41
Ve1-d11

ťah č. 36
návrh
počet hlasov
Kd5xc412
Kd5-e41

ťah č. 35
návrh
počet hlasov
f4xe57
Ve1xe55

ťah č. 34
návrh
počet hlasov
Ke4xd57

ťah č. 33
návrh
počet hlasov
d4-d55
Ve1-h13
f4-f53
Ke4-f31

ťah č. 32
návrh
počet hlasov
Kf3-e44
Ve1-h14
Kf3-g41
b4-b51
f4-f51
d4-d51

ťah č. 31
návrh
počet hlasov
g4-g5+9
Ve1-h12
Kf3-e41

ťah č. 30
návrh
počet hlasov
Kg2-f34
Ve1-h12
f4-f52
g4-g51
Ve5xe71
Kg2-g31

ťah č. 29
návrh
počet hlasov
f3-f44
Kg2-g32
Ve5-d51
Ve5xe71
d4-d51

doterajšie ťahy:

p.váš tahnáš tah
1.e2-e4e7-e5
2.Jg1-f3Jb8-c6
3.Sf1-c4Sf8-c5
4.c2-c3Jg8-f6
5.d2-d4e5xd4
6.c3xd4Sc5-b4+
7.Sc1-d2Jf6xe4
8.Sd2xb4Jc6xb4
9.a2-a3d7-d5
10.a3xb4d5xc4
11.o-oo-o
12.Jb1-c3Je4xc3
13.b2xc3Sc8-g4
14.h2-h3Sg4-h5
15.g2-g4Sh5-g6
16.Jf3-e5Dd8-h4
17.Dd1-f3f7-f5
18.Df3-d5+Kg8-h8
19.Dd5-f3f5xg4
20.Df3xg4Dh4xg4
21.h3xg4a7-a6
22.f2-f3Sg6-f7
23.Je5xf7Vf8xf7
24.Va1-e1Kh8-g8
25.Kg1-g2Kg8-f8
26.Vf1-h1g7-g6
27.Ve1-e5Va8-e8
28.Vh1-e1Vf7-e7
29.f3-f4Kf8-f7
30.Kg2-f3Kf7-f6
31.g4-g5+Kf6-f7
32.Kf3-e4c7-c6
33.d4-d5c6xd5+
34.Ke4xd5Ve7xe5+
35.f4xe5Ve8-d8+
36.Kd5xc4Kf7-e6
37.Kc4-c5Vd8-c8+
38.Kc5-b6Vc8xc3
39.Kb6xb7Vc3-a3
40.Kb7-b6Va3-a4
41.Kb6-c5Va4-a2
42.b4-b5Va2-a5
43.Kc5-b6Va5xb5+
44.Kb6xa6Vb5xe5
45.Ve1-h1Ve5xg5
46.Vh1xh7Vg5-c5
47.Ka6-b6Vc5-c1
48.Vh7-h6Ke6-f5
49.vzdať savyh.vedúci

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety