skms:informácie
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Tak čo to bolo? Prečítajte si info, ktoré o nás platilo:
Pravidlá:
SKMS je matematická súťaž určená študentom štvorročných gymnázií a príslušných ročníkov viacročných gymnázií. Každý polrok je prezentovaná pod novým menom. Tentokrát je to Mŕtvy seminár. Prebieha v 2 semestroch: zimnom a letnom, každý po 3 sériach. Na začiatku každej série Vám pošleme zadania deviatich úloh, z ktorých prvú riešia len prváci (kvinta), druhú a tretiu prváci a druháci (kvinta a sexta) a zvyšné sú určené pre všetkých. Za každú úlohu môžete získať od 0 po 9 bodov, pričom do celkového poradia sa Vám započíta 5 najlepšie obodovaných úloh z každej série (to znamená, že prvákom stačí vyriešiť 5 úloh z deviatich na plný počet bodov, druhákom 5 z ôsmich a ostatným 5 zo šiestich). Úlohy vyriešite a do stanoveného termínu nám ich pošlete, každú úlohu na osobitnom papieri formátu A4, na ktorom bude napísané Vaše meno, priezvisko (nie prezývka!), škola, ročník a výrazne číslo úlohy. Riešenia môžete písať v maďarčine, angličtine, nemčine, francúzštine, slovenčine, češtine či TeXu. Riešenia treba posielať načas a adresu písať presne! Riešenia posielané po termíne (rozhoduje pečiatka na obálke) nebudú vôbec brané do úvahy! Inak ako poštou môžete riešenia posielať len po predošlej dohode s niektorým vedúcim. Spolu s prvou sériou nám nezabudnite použiť internetovú prihlášku, prípadne nám poslať tú papierovú, aby sme o vás vedeli a mohli s vami komunikovať (napríklad kvôli sústredeniu). Do riešenia sa môžete zapojiť pokojne až v druhej či tretej sérii. V tom prípade, nám pošlete poštou doleuvedenú prihlášku.

Sústredenie: Po prvých troch sériach sa urobí celkové poradie a podľa neho pozveme niektorých na sústredenie. Pozvaní budú prví dvadsiati podľa záverečného poradia všetkých riešiteľov, prví pätnásti zo Stredoslovenskej stolice, ktorí sa umiestnia v prvej polovici poradia a ďalší do počtu cca. 32 podľa nášho výberu (pričom tí, ktorým sme aspoň raz strhli body za opisovanie, v tomto výbere nebudú). Stredoslovenská stolica sú žilinský, banskobystrický, trenčiansky, nitriansky a trnavský kraj, rozhoduje škola.

Čo sa robí na sústredeniach? Nuž, na takom sústredení sa toho robí strašne veľa... Pokúsme sa to zhrnúť... Trvá cca. týždeň. Každý deň okrem nejakých zaujímavých matematických prednášok (cca. 2 denne) sa hrajú rôzne skvelé hry: športové, strategické, matematické, nematematické, behacie, kreatívne, pohodové, spoločenské, vonku aj dnuká... Mnohé z tých hier sa hrajú po družinách, tj. na začiatku sústredka sú účastníci rozdelení do troch až ôsmich družín (tradične sú to 4 družiny :)) a celé sústredko potom družiny medzi sebou súťažia a na konci je akési vyhodnotenie. Samozrejme, veľká časť programu je aj nedružinová. Osobitne spomenmne večery, keď sa napr. hráva na gitare alebo sa hraju nejaké hry len tak, alebo sa len tak kecá... Program na sústredku je veľmi nabitý, voľno býva len hodinku po obede a chvíľku po večeri a potom cca. od 22.00. Sústredenie môžu priblížiť aj fotky z ostatných sústredení. Určite sa oplatí prísť. Na sústredku spoznáš veľa nových skvelých ľudí, zabavíš sa, trochu odreaguješ od školy, niečo sa naučíš... A 99% ľudí, ktorí boli na nejakom sústredku, chce ísť aj nabudúce. Ak máš nejaké ďalšie otázky, pošli ozvi sa Peťovi.

Opisovanie a odvolávanie: SKMS je súťaž jednotlivcov, preto je zakázaná akákoľvek spolupráca pri riešení (nie len opisovanie!). Keď opravovateľ zistí, že pri riešení ste si pomáhali viacerí, predelí pridelený počet bodov počtom ľudí, ktorí si pomáhali a zaokrúhli nadol. Ak si budete myslieť, že Vám boli body strhnuté neprávom, môžete s nasledujúcou sériou (po tretej sérii do dvoch týždňov potom, ako Vám prídu výsledky) poslať sťažnosť (nezabudnite k nej priložiť všetky riešenia, za ktoré boli body strhnuté!). Vašu sťažnosť posúdime a prípadne zmeníme hodnotenie. Rovnako postupujte, keď si budete myslieť, že Vaše riešenie bolo obodované neadekvátne a že si zaň zaslúžite viac bodov. Ak použijete riešenie z nejakej literatúry, napíšte vždy, z akej. Inak vám strhneme body, ak bude mať niekto rovnaké riešenie.

Internet: Zadania, poradia, fotky, e-maily, šach, diskusiu a veľa ďalšieho môžete nájsť na týchto stránkach. Nezabudnite uviesť v prihláške svoj e-mail, prípadne www-stránku, dostanete aktuálne info o nových zadaniach a poradí (už týždeň po termíne odoslania) oveľa skôr, ako poštou, a môžeme Vás ľahšie kontaktovať. Akékoľvek otázky, návrhy, sťažnosti,... ohľadom seminára mailujte na skms@host.sk (Peťo), ohľadom internetu na valko~sturak~sk (Mišo). Do nášho seminára sa už dá k prvej sérii prihlásiť aj cez internet. Ak sa prihlásite cez internet (a vyplníte všetky potrebné údaje), nemusíte už posielať s prvou sériou papierovú prihlášku. Využite túto možnosť! Ušetríte nám tým pracné prepisovanie údajov do počítača. Naviac budete mať istotu, že vaše meno či adresu neskomolíme.

Sponzori: Ďakujeme!


Prihláška do seminára SKMS - Mŕtvy seminár:
     použite len v prípade, že sa prihlasujete inak ako s prvou sériou
     ak sa prihlasujete pred prvou sériou prihláste sa cez net


Meno a priezvisko:
Prezývka:
     (Dĺžka prezývky max. 20 znakov. V prezývke nepoužívajte znaky
     "! @ ; # \ $ ^ % {} > _ < " kvôli formátom HTML, TeX a CSV.)
Ročník:
Škola (presná adresa):
Presná adresa trvalého bydliska s PSČ:
Adresa pre korešpondenciu (len ak je iná, ako tá nad ňou):
Rodné číslo:
E-mail:
Homepage:
Mobil:
Telefón s predvoľbou:
Návrh na šachový ťah
Odkazy, obrázky, básničky:

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety