skms:zadania 2. zimnej série 2000/2001
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


poradie archív info termín: 06. 11. 2000

1: (riešia len prváci) Dane su dve kruznice k1, k2 pretinajuce sa v bodoch A,B. Oznacme C taky bod kruznice k1 (rozny od bodu B), pre ktory plati |AB|=|AC|. Urcte uhly trojuholnika ABC, ak viete, ze stred kruznice k1 lezi na k2 a stred kruznice k2 lezi na k1.
2: (riešia len prvácia druháci) Urcte vsetky prirodzene cisla n, pre ktore je 1! + 2! + ... + n! druhou mocninou nejakeho prirodzeneho cisla.
3: (riešia len prvácia druháci) Dana je sustava rovnic
9x + y + z = 83
x + 9y + z = 99
x + y + 9z = 69
ktora ma pri zmene jedneho cisla na pravej strane na ine dvojciferne cislo celociselne riesenie. Najdite toto cislo a prislusne riesenie sustavy.
4: V rovine su dane tri rozne body A,B,C leziace na kruznici so stredom S a priamka p kolma na AS. Priesecniky priamky p s priamkami AB a AC oznacme postupne D a E. Dokazte, ze body B,C,D,E lezia na jednej kruznici.
5: Dany je konvexny sestuholnik A1A2A3A4A5A6. Oznacme S1, ... ,S6 potupne stredy jeho stran A1A2, ... , A6A1. Ak kazda z priamok S1S4, S2S5 a S3S6 deli sestuholnik A1A2A3A4A5A6 na dve casti s rovnakym obsahom, potom sa tieto tri priamky pretinaju v jednom bode. Dokazte.
6: Nech p,q su po sebe iduce neparne cisla. Dokazte, ze cislo pq + qp je delitelne cislom p+q.
7: Urcte kolko najmenej bodov treba zvolit vnutri konvexneho n-uholnika tak, aby vnutri (na strane sa nepocita) lubovolneho trojuholnika s vrcholmi vo vrcholoch povodneho n-uholnika lezal aspon jeden zo zvolenych bodov.
8: V obore realnych cisel rieste sustavu rovnic
2a.\/¯(1-a2) = b,
2b.\/¯(1-b2) = a.
9: Na kazdom policku sachovnice 8x8 je polozeny bud biely alebo cierny kamen. Pri podrobnejsom preskumani sachovnice si lahko vsimneme, ze kazdy cierny kamen ma neparny pocet ciernych susedov a kazdy biely kamen ma parny pocet ciernych susedov (pod susedmi nejakeho kamena myslime kamene na polickach, ktore maju spolocnu hranu alebo vrchol s polickom, kde ten kamen lezi). Urcte najvacsi mozny pocet ciernych kamenov na sachovnici.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety