skms:zadania 2. zimnej série 2001/2002
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


poradie archív info termín: 05. 11. 2001

1: (riešia len prváci) Aa m na izbe hrac automat. Ak do neho vhod 2 Sk, automat k slu na displeji pripota 3. Ak vhod 5 Sk, slo sa vynsob dvoma. Na zaiatku m Aa (chudobn tudentka) 40 Sk a na displeji automatu svieti 1. Ak najvie slo sa me objavi na displeji? (Nie, e to budete ska naivo, lebo sa z vs stan gambleri!)
2: (riešia len prvácia druháci) Dan je trojuholnk ABC so stranami a, b, c. Zvonka strn AB, BC a CA s postupne zostrojen rovnostrann trojuholnk ABP, rovnostrann trojuholnk CBQ a pravideln esuholnk ACWXYZ. Urte pomer obsahov trojuholnkov APZ a CQW.
3: (riešia len prvácia druháci) Mirka sa sna nahradi # vo vraze #11#22#44#88#1616#3232 znamienkami +, - tak, aby zskala druh mocninu prirodzenho sla. Me sa jej to podari?
4: Riete v R rovnicu b2x2+b2x+c2x+c2=a2x, kde a, b, c s stranami trojuholnka.
5: Vo tvorci so stranou 1 pospjame stredy strn s protiahlmi vrcholmi. tvorec tak rozdelme na niekoko ast, priom jedna z nich je osemuholnk. Vypotajte jeho obsah.
6: ebk napsal na tabuu 2001-cifern prirodzen slo deliten 9. Miko na potai spotal cifern set tohto sla. Petrk si vsledok odpsal z monitora a v zoite vypotal cifern set novho sla. Ke priiel Joko s kalkulakou, za chvku vypotal cifern set Petrkovho vsledku. Ak slo vylo Jokovi?
7: Buggo sa na prednke nudil, a tak si do zoita ceruzkou nakreslil krsny 2001-uholnk a perom si oznail stredy vetkch jeho strn. Zlomyseln ermo mu ho vak cez prestvku vygumoval, take sa zachrnili len oznaen stredy. Smutnho Bugga stretla na chodbe Kayi a povedala mu, e nemus zfa. Vedeli by ste mu aj vy poradi, ako m znovu nakresli pvodn 2001-uholnk?
8: Palino sa Kayi pochvlil, e si na stenu vyvesil tvorcov plagt so stranou 1 meter, na ktor nakreslil hbu krunc (konen poet :-), priom set obvodov krunc je presne 10 metrov. Kayi sce plagt nevidela, ale aj tak sebavedome prehlsila, e existuje priamka, ktor pretna aspo 4 z nakreslench krunc. M Kayi urite pravdu?
9: Lka m tvar tvorca so stranou 1 kilometer. V strede lky sa pasie krava. V kadom vrchole lky stri jeden veterinr s injekciou. Krava m krvaku, a tak je maximlna rchlos jej behu len 10 km/h. Maximlna rchlos veterinrov je 14 km/h. Veterinri sa mu pohybova len po obvode lky, aby nepoliapali trvu. Me krava z lky utiec, nech sa bud veterinri pohybova akokovek?

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety