skms:zadania 3. letnej série 1999/2000
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


poradie archív info termín: 10. 04. 2000

1: (riešia len prváci) Strany AB a CD obdlznika ABCD s obsahom S rozdelime postupne bodmi X1, ..., Xn-1 a Y1, ... ,Yn-1 na n rovnakych casti. Zistite, aky je obsah stvoruholnika, ktory vznikne v strede.
2: (riešia len prvácia druháci) Na stole je polozenych za sebou polozenych pat (jednokorunovych) minci, pricom druha zlava je znakom hore a ostatne su znakom dole. V jednom kroku mozme prevratit tri po sebe iduce mince. Zistite, ci po konecnom pocte krokov mozeme dostat situaciu, ked budu vsetky mince znakom hore.
3: Dokazte, ze spomedzi deviatich (navzajom roznych) prirodzenych cisel mozno vybrat styri (navzajom rozne) cisla a,b,c,d take, ze cisla a+b a c+d davaju rovnake zvysky po deleni 20.
4: Dany je trojuholnik ABC. Nech L a M su postupne priesecniky osi vnutorneho a vonkajsieho uhla (je to uhol susedny k vnutornemu uhlu) pri vrchole C s priamkou AB. Dokazte, ze ak |CL|=|CM|, tak plati |AC|2 + |BC|2 = 4r2 , kde r je polomer kruznice opisanej trojuholniku ABC
5: Sachovnica n x n (kde n>=4) je cela pokryta jazdcami (je ich n2).  V jednom momente n2 sachistov urobi tah podla sachovych pravidiel (kazdy inym jazdcom). Urcte, pre ktore n mozu sachisti tahat tak, ze po tahu nebudu ziadni dvaja jazdci na tom istom policku.
6: V postupnostiach a1, a2, a3, ... a  b1, b2, b3, ... je kazdy clen (pocnuc tretim) rovny suctu predchadzajucich dvoch, pricom a1=1, a2=2 a b1=2, b2=1. Zistite kolko je cisel, ktore sa vyskytnu v oboch postupnostiach (nie nutne na rovnakych miestach).
7: Dany je ostrouhly trojuholnik ABC. Os uhla BAC pretina stranu BC v bode L a kruznicu opisanu trojuholniku ABC v bodoch A a N. Nech K,M su paty kolmic spustenych z bodu L postupne na priamky AB, AC. Dokazte, ze trojuholnik ABC a stvoruholnik AKNM maju rovnaky obsah.
8: Dokazte, ze neexistuje funkcia f: N0->N0 taka, ze pre kazde prirodzene cislo n plati f(f(n)) = n+1999.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety