štatistika pre letný semester 2015/2016
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


počet vedúcich: 38  počet riešiteľov: 121  počet škôl: 50

štatistika

V tabuľke sú uvedené počty riešených príkladov a priemerný počet získaných bodov. Prípadné malé číslo v zátvorke znamená počet ešte neopravených príkladov.

p.1. séria2. séria3. séria
1.197.05169.00159.00
2.548.61467.39448.34
3.566.12457.91407.50
4.738.58637.57405.60
5.807.81487.79426.14
6.695.87605.92484.88
7.377.43305.80527.77
8.246.50227.7355.60
9.104.40114.6485.25
10.33.33142.5022.50

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety