štatistika pre letný semester 2002/2003
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


počet vedúcich: 31  počet riešiteľov: 154  počet škôl: 42

štatistika

V tabuľke sú uvedené počty riešených príkladov a priemerný počet získaných bodov. Prípadné malé číslo v zátvorke znamená počet ešte neopravených príkladov.

p.1. séria2. séria3. séria
1.74.5753.4047.25
2.397.74347.94317.23
3.626.92537.15517.45
4.666.56475.36506.58
5.826.59797.68498.04
6.1338.47886.99937.65
7.1016.701025.82666.36
8.872.63567.39386.24
9.486.71507.14144.79
10.384.74524.5838 (1)6.74
11.315.1085.00125.17

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety