štatistika pre letný semester 2003/2004
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


počet vedúcich: 31  počet riešiteľov: 121  počet škôl: 44

štatistika

V tabuľke sú uvedené počty riešených príkladov a priemerný počet získaných bodov. Prípadné malé číslo v zátvorke znamená počet ešte neopravených príkladov.

p.1. séria2. séria3. séria
1.77.8666.8345.75
2.248.62247.79185.22
3.406.88406.00265.12
4.367.08375.81213.71
5.636.79353.83335.58
6.675.61552.75387.55
7.805.85874.84535.04
8.584.02453.67353.66
9.644.95578.07316.06
10.686.84416.93255.24
11.324.50407.4280.00
12.95.1163.3327.00
13.84.5043.7525.50
14.74.0063.8317.00

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety