štatistika pre letný semester 2012/2013
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


počet vedúcich: 56  počet riešiteľov: 137  počet škôl: 49

štatistika

V tabuľke sú uvedené počty riešených príkladov a priemerný počet získaných bodov. Prípadné malé číslo v zátvorke znamená počet ešte neopravených príkladov.

p.1. séria2. séria3. séria
1.96.67138.38137.92
2.348.47367.67358.40
3.385.11357.94418.24
4.226.73405.45336.30
5.534.17528.48485.06
6.647.55696.77514.14
7.595.80465.80677.10
8.687.81546.39507.12
9.688.00348.00415.49
10.435.40276.59136.08
11.303.20166.94294.21

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety