štatistika pre letný semester 2004/2005
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


počet vedúcich: 32  počet riešiteľov: 132  počet škôl: 49

štatistika

V tabuľke sú uvedené počty riešených príkladov a priemerný počet získaných bodov. Prípadné malé číslo v zátvorke znamená počet ešte neopravených príkladov.

p.1. séria2. séria3. séria
1.107.20145.79128.25
2.336.45295.31357.97
3.287.25364.94356.60
4.307.57193.16175.29
5.787.59528.58414.80
6.907.72513.53545.24
7.1136.81806.69636.30
8.766.76566.66465.48
9.545.56616.74457.29
10.205.90367.47353.94
11.466.76175.06174.41
12.145.29105.2017.00
13.75.5737.0033.67
14.47.0037.0014.00

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety