štatistika pre letný semester 2011/2012
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


počet vedúcich: 51  počet riešiteľov: 142  počet škôl: 50

štatistika

V tabuľke sú uvedené počty riešených príkladov a priemerný počet získaných bodov. Prípadné malé číslo v zátvorke znamená počet ešte neopravených príkladov.

p.1. séria2. séria3. séria
1.114.91128.42167.31
2.338.3632 (1)8.03305.37
3.446.82363.81417.07
4.426.40276.70213.95
5.416.88306.83466.17
6.695.04614.66547.30
7.1168.53616.11686.26
8.606.42606.47396.03
9.577.18648.06475.49
10.306.97476.47364.92
11.186.56228.36134.15

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety