štatistika pre letný semester 2014/2015
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


počet vedúcich: 49  počet riešiteľov: 127  počet škôl: 49

štatistika

V tabuľke sú uvedené počty riešených príkladov a priemerný počet získaných bodov. Prípadné malé číslo v zátvorke znamená počet ešte neopravených príkladov.

p.1. séria2. séria3. séria
1.85.8898.2286.88
2.398.28327.62266.19
3.336.09428.90358.00
4.516.88458.38337.79
5.747.49144.50428.19
6.627.48507.30485.75
7.875.06384.11495.94
8.248.67286.64257.52
9.305.43107.10116.18
10.282.82224.6463.00

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety