štatistika pre letný semester 2008/2009
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


počet vedúcich: 49  počet riešiteľov: 116  počet škôl: 42

štatistika

V tabuľke sú uvedené počty riešených príkladov a priemerný počet získaných bodov. Prípadné malé číslo v zátvorke znamená počet ešte neopravených príkladov.

p.1. séria2. séria3. séria
1.67.5067.0029.00
2.275.96188.44197.84
3.387.26275.70297.21
4.366.94307.63266.35
5.527.46457.11306.43
6.634.29626.13517.37
7.1025.60696.88637.48
8.578.11457.40428.74
9.423.43337.64317.45
10.573.44307.33274.56
11.394.36117.55126.42
12.62.3327.0023.50
13.62.3337.0024.00
14.43.5027.0020.00

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety