účastníci letného sústredenia 2004/2005
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


zima 2002/2003, leto 2002/2003, zima 2003/2004, leto 2003/2004, zima 2004/2005, leto 2004/2005, zima 2005/2006, leto 2005/2006, zima 2006/2007, leto 2006/2007, zima 2007/2008, leto 2007/2008, zima 2008/2009, leto 2008/2009, zima 2009/2010, leto 2009/2010, zima 2010/2011, leto 2010/2011, zima 2011/2012, leto 2011/2012, zima 2012/2013, leto 2012/2013, zima 2013/2014, leto 2013/2014, zima 2014/2015, leto 2014/2015, zima 2015/2016, leto 2015/2016, zima 2016/2017, leto 2016/2017, ... [aktuálne]

Alfa:

Beta:

P.menonáhradnik
1.Miroslav Balážnie
2.Vladimír Božanie
3.Kristína Čevorovánie
4.Veronika Dvoranovánie
5.Boris Fačkovecnie
6.Michal Gálikano
7.Martin Godányano
8.Mária Harčarufkovánie
9.Jozef Jakubíknie
10.Tomáš Jarábekano
11.Peter Korcsoknie
12.Alena Košinárovánie
13.Nina Kuklišovánie
14.Veronika Mackováano
15.Katarína Magyarováano
16.Anna Marczellnie
17.Lenka Matejovičovánie
18.Michaela Mokcsayovánie
19.Katarína Povolnánie
20.Jakub Repiarano
21.Erika Rigóováano
22.Matúš Rybáknie
23.Tomáš Stanayano
24.Mária Starovskánie
25.Jozef Suváknie
26.Emília Szabadosovánie
27.Nikola Špesovánie
28.Katarína Turekovánie
29.Vladislav Ujházinie
30.Michaela Vrbjarováano
P.menonáhradnik
1.Alena Bachratáano
2.Veronika Bachratáano
3.Jakub Berannie
4.Ondrej Budáčnie
5.Michal Burgerano
6.Tomáš Bzdušeknie
7.Eva Černohorskánie
8.Peter Dižoano
9.Michal Ďurišnie
10.Jaroslav Hančlnie
11.Martina Hojčkováano
12.Michal Keselynie
13.Mária Kolovratníkovánie
14.František Konopeckýnie
15.Ivan Kováčnie
16.Slavomíra Lenhardtováano
17.Ján Mikulaano
18.Ján Mikulášnie
19.Ondrej Mikulášnie
20.Ľubica Peprníkovánie
21.Peter Perešíninie
22.Ján Pichnie
23.Zuzana Pôbišovánie
24.Karla Procházkovánie
25.Michal Prusáknie
26.Ivana Selečéniovánie
27.Radka Selečéniovánie
28.František Simančíknie
29.Stana Sojákovánie
30.Michal Sudolskýnie
31.Michal Szabadosnie
32.Katarína Škrovinovánie
33.Michal Takácsnie
34.Jakub Závodnýnie

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety