help k TeXu
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


TeX je super systém na písanie matematických textov. Píšu sa ním okrem iného naše zadania, vzoráky, kútik atď. Rozhodli sme sa ho spojazdniť aj na fóre k príkladom, aby nebolo písanie matematických príspevkov na fórum priveľmi komplikované a aby vyzerali aspoň trochu pekne.

Ako písať matematické výrazy v príspevku na fórum

Každý matematický výraz treba uzavrieť do dolárikov. Ak ho chceš použiť priamo v odstavci, napíšeš výraz do jednodolárov, teda do príspevku dáš $výraz$. Ak chceš výraz vycentrovať do nového riadku, napíšeš ho do dvojdolárov, t. j. $$výraz$$. Do dolárov sa zvykne uzatvoriť každý matematický výraz, aj keď je to len jedno písmenko znázorňujúce premennú alebo označujúce bod v rovine.

Matematické výrazy píšeš pomocou príkazov s argumentami. Ak má argument viac ako jeden znak, musíš ho uzavrieť do kučeravých zátvoriek. Samozrejme, argumentom príkazu môže byt hocaký zložitý výraz obsahujúci dalšie príkazy. Nasledujúci zoznam ukazuje, aké príkazy máš použiť pri najbežnejších matematických výrazoch.

Chceš napísaťNapíšešDostaneš
index$a_1$, $f_{n+1}$$a_1$, $f_{n+1}$
exponent$x^n$, $(a+1)^{b+1}$$x^n$, $(a+1)^{b+1}$
zlomok$\frac2a$, $\frac{a_1}{\frac k3}$$\frac2a$, $\frac{a_1}{\frac k3}$
druhá odmocnina$\sqrt5$, $\sqrt{x^n}$$\sqrt5$, $\sqrt{x^n}$
odmocnina$\root{n+1}\of3$, $\root3\of{x+1}$$\root{n+1}\of3$, $\root3\of{x+1}$
veľké zátvorky$\left|\frac{a^2}2-1\right|$$\left|\frac{a^2}2-1\right|$
porovnávanie$\le$, $\ge$, $\neq$, $\doteq$$\le$, $\ge$, $\neq$, $\doteq$
geometrické porovnávanie$\perp$, $\equiv$, $\sim$, $\parallel$$\perp$, $\equiv$, $\sim$, $\parallel$
množinové porovnávanie$\subset$, $\subseteq$, $\in$, $\notin$$\subset$, $\subseteq$, $\in$, $\notin$
číselné operácie$\pm$, $\ast$, $\times$, $\cdot$$\pm$, $\ast$, $\times$, $\cdot$
množinové operácie$\cap$, $\cup$, $\setminus$$\cap$, $\cup$, $\setminus$
uhol$|\uhol ABC|=30^\circ$$|\uhol ABC|=30^\circ$
dolná celá časť$\lfloor x\rfloor$$\lfloor x\rfloor$
interval$\langle a, b\rangle$$\langle a, b\rangle$
čiara hore$\overline{abcd}$$\overline{abcd}$
suma$\sum\limits_{i=1}^n a_i$$\sum\limits_{i=1}^n a_i$
horná svorka$\overbrace{a+\dots+a}^{n\text{-krát}}$$\overbrace{a+\dots+a}^{n\text{-krát}}$
dolná svorka$\underbrace{a+\dots+a}_{n\text{-krát}}$$\underbrace{a+\dots+a}_{n\text{-krát}}$
množiny$\Bbb N$, $\Bbb R$, $\Bbb Z$$\Bbb N$, $\Bbb R$, $\Bbb Z$
grécka abeceda$\alpha$, $\beta$, $\gamma$, $\pi$$\alpha$, $\beta$, $\gamma$, $\pi$

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety