videonávody
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Videonávody

Príklady 3. letnej série 2015/2016:
Zadanie 9. príkladu:
Miro má doma ostrouhlý trojuholník $ABC$ so stredom opísanej kružnice $O$. Na jeho polpriamkach $AB$ a $AC$ má postupne uložené body $D$ a $E$ tak, že $|\angle ADO|=|\angle AEO|=60^\circ$. Prezradil nám ešte, že štvoruholník $BCED$ je tetivový. Čo za trojuholník má Miro doma? Dokážte, že Mirov trojuholník $ABC$ je rovnoramenný alebo $|\angle BAC|=\ =30^\circ$.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety