videonávody
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Videonávody

Príklady 2. zimnej série 2014/2015:
Zadanie 10. príkladu:
Hago má na papieri nakreslené tri kružnice, ktoré majú rôzne veľkosti, žiadne dve sa nepretínajú ani nedotýkajú a žiadna z nich neleží v inej. Tieto kružnice však nemajú nakreslené svoje stredy. Hago by ich veľmi rád našiel, no má k dispozícii iba ceruzku1 a euklidovské pravítko.2.} Vedeli by ste len pomocou týchto dvoch nástrojov nájsť stredy všetkých troch kružníc? Na papieri mu navyše ostali dve rovnobežky z predošlého príkladu.

1Ceruzkou môžme zaznačiť priesečníky, prípadne si vyznačiť náhodný bod na nejakom útvare — priamke, kružnici,\dots
2Euklidovské pravítko dokáže rysovať priamky spájajúce dva rôzne body a overovať kolineárnosť bodov, viac na \url{http://en.wikipedia.org/wiki/Straightedge

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety