videonávody
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Videonávody

Príklady 2. zimnej série 2011/2012:
Zadanie 8. príkladu:
Štvoruholník $ABCD$ je tetivový. Označme postupne $r_a, r_b, r_c$ a $ r_d$ polomery kružníc vpísaných trojuholníkom $BCD$, $ACD$, $ABD$ a $ABC$. Dokážte, že platí $r_a + r_c = r_b + r_d$.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety