videonávody
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Videonávody

Príklady 3. letnej série 2015/2016:
Zadanie 8. príkladu:
Kozzy si do tabuľky $10 \times 10$ napísal čísla $1,\, 2,\, \dots,\, 100$, pričom do prvého riadku napísal postupne zľava doprava čísla $1,\, 2,\, \dots,\, 10$, do druhého zľava doprava čísla $11,\, 12,\, \dots,\, 20$ atď. až do posledného riadku napísal zľava doprava čísla $91,\, 92\, \ldots,\, 100$. Potom sa začal s tabuľkou hrať tak, že s ňou vykonával nasledujúce ťahy: V jednom ťahu si vyberie 3 za sebou idúce políčka v riadku, v stĺpci alebo na diagonále a buď krajné políčka zníži o 1 a prostredné políčko zvýši o 2, alebo krajné zvýši o 1 a prostredné zníži o 2. Po konečnom počte ťahov sa Kozzymu podarilo dostať v tabuľke znova čísla $1,\, 2,\, \dots,\, 100$. Dokážte, že sú v pôvodnom poradí.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety