videonávody
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Videonávody

Príklady 2. zimnej série 2014/2015:
Zadanie 8. príkladu:
Veronika sa vo voľných chvíľach zahráva s geometriou. Tá na ňu uvrhla nasledujúci problém a zakliala ju až do doby, kým ho niekto nevyrieši. \\ Diagonály $AC$$BD$ tetivového štvoruholníka1 $ABCD$ sa pretínajú v bode $P$. Bod $O$ je stred opísanej kružnice $ABP$$H$ je priesečník výšok trojuholníka $CDP$. Odkľajte Veroniku a dokážte, že body $H,\ P$$O$ ležia na jednej priamke.

1Tetivový štvoruholník je taký, ktorému sa dá opísať kružnica.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety