videonávody
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Videonávody

Príklady 1. letnej série 2015/2016:
Zadanie 9. príkladu:
V mestečku Algebrovo žije niekoľko výrazov. Klub racionálnych čísiel zorganizoval súkromný večierok, na ktorý sú pozvané len výrazy, ktoré nenadobúdajú často celočíselné hodnoty. Zistite, ktoré výrazy to sú. Nájdite všetky párne celé čísla $a$ také, že $\dfrac{a^n+1}n$ je celé číslo len pre konečne veľa prirodzených čísiel $n$.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety