videonávody
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Videonávody

Príklady 3. letnej série 2015/2016:
Zadanie 4. príkladu:
Luxusko si objednal ku svojim meninám sadu $n$ luxusných závaží s hmotnosťami $1!\,  {\rm kg},\, 2!\, {\rm kg},\, 3!\,{\rm kg},\, \dots,\, n!\, {\rm kg}$.1 Koľko rôznych hmotností vie Luxusko pomocou nich odvážiť na rovnoramenných váhach? Závažia môže dávať na obe strany.

1Zápis $k!$ označuje súčin prirodzených čísel od $1$ po $k$, teda $k! = 1\cdot2\cdot\ldots\cdot k$. Napríklad $5! = 1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5 = 120$.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety