videonávody
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Videonávody

Príklady 2. zimnej série 2011/2012:
Zadanie 9. príkladu:
Nech $D$ je ľubovoľný bod vnútri strany $AB$ trojuholníka $ABC$. Bod $E$ vnútri trojuholníka $ABC$ je priesečníkom úsečky $CD$ so spoločnou dotyčnicou kružníc vpísaných trojuholníkom $ACD$ a $BCD$. Dokážte, že ak budeme hýbať bodom $D$ vnútri úsečky $AB$, tak bod $E$ bude opisovať oblúk kružnice.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety