videonávody
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Videonávody

Príklady 1. letnej série 2015/2016:
Zadanie 3. príkladu:
Janko si rád počíta ciferné súčty čísel. Zaviedol si preto svoje označenia. Pre prirodzené číslo $k$ označil jeho ciferný súčet ako $s_1(k)$. Ciferný súčet čísla $s_1(k)$ zas označil $s_2(k)$ a ciferný súčet čísla $s_2(k)$ označil $s_3(k)$.1 Potešte Janka a nájdite všetky dvojice prirodzených čísel $m,\ n$, pre ktoré platí $ m+n =2016$$ s_{3}(m)+ s_{3}(n)=9 $.

1Napríklad $s_1(2\,999\,999) = 56,\ s_2(2\,999\,999) = 11$ a $s_3(2\,999\,999) = 2$.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety