fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


10. príklad 3. zimnej série 2014/2015

Zadanie:
Koniec srandy. Tabuľku $6\times 6$ obsahujúcu len čísla 0 a 1 nazvime \textit{pravá} ak súčet čísel v každom riadku a každom stĺpci je 3. Dve pravé tabuľky nazvime \textit{podobné}, ak jednu môžeme dostať z druhej iba preusporiadaním riadkov alebo stĺpcov. Nájdite najväčšiu možnú množinu pravých tabuliek, ktoré sú každá s každou navzájom podobné.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety