fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


11. príklad 3. zimnej série 2010/2011

Zadanie:
Nech $n \geq 2$ a $k$ sú prirodzené čísla. Rozostavíme $n$ kružníc v rovine tak, že každé dve kružnice sa pretínajú v práve dvoch rôznych bodoch a žiadne tri kružnice sa nepretínajú v rovnakom bode. Každý priesečník musí byť ofarbený práve jednou z $n$ rôznych farieb. Každá z $n$ farieb musí byť použitá aspoň raz a na každej kružnici môžu ležať len priesečníky práve $k$ rôznych farieb. Nájdite všetky dvojice $(n, k)$, pre ktoré existuje takéto rozmiestnenie a ofarbenie kružníc.


Xellos - 03. 12. 2010 - 10:36:57 z dial-78-141-89-16.orange.sk
Neni bars popularna ,co?

cituj ma

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety