fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


3. príklad 2. letnej série 2007/2008

Zadanie:
Na sústredení sa stretlo 32 účastníkov. Už pred sústredením každý poznal okrem seba aspoň 16 z ostatných účastníkov. Dokážte, že týchto účastníkov nevieme rozdeliť na dve (nie nutne rovnako veľké) neprázdne skupiny tak, aby nikto z jednej skupiny nepoznal nikoho z druhej skupiny.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety