fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


3. príklad 3. zimnej série 2010/2011

Zadanie:
Kika má na internáte zázračnú žehličku, ktorou sa dajú žehliť celé čísla. Ak sa ňou prežehlí párne číslo, zostane z neho polovica. Ak sa ňou prežehlí nepárne číslo, vznikne z neho číslo o 3 väčšie. Kika trikrát prežehlila číslo $k$ a dostala číslo $m$. Koľko rôznych $k$ existuje, ak je $m$

a) dané nepárne číslo?
b) dané párne číslo?


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety