fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


4. príklad 3. zimnej série 2014/2015

Zadanie:
Ľubo má v ľavom vrecku (alebo batôžku, zase je to nepodstatné) jablko, nôž, faloš a trojuholník $ABC$, v ktorom $|AB|=4\ \rm{cm},\ |AC|=6\ \rm{cm}$ a $|\angle BAC|=150^\circ$. Zostrojte trojuholník dvojnásobného obsahu, ktorého niektoré dve strany sú zhodné (t.j. majú rovnakú dĺžku) s niektorými dvoma stranami trojuholníka $ABC$. Nájdite všetky riešenia.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety