fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


8. príklad 3. zimnej série 2011/2012

Zadanie:
Nech $k$ je nepárne prirodzené číslo. Dokážte, že číslo $1+2+3+\dots+n$ delí číslo $1^k+2^k+3^k+\dots+n^k$ pre všetky prirodzené čísla $n$.


meno:
e-mail:
  

V príspevku je na písanie matematických výrazov možné používať príkazy TeXu.
Help k ich používaniu nájdete na kms.sk/tex.php.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety